×
Küldés folyamatban, kérem várjon!
Megrendelés
Munkalap
Munkalap
Igénylő adatai
Számlázási adatok
Befejező lépés
Igénylő adatai
Munkalap
Igénylő adatai
Számlázási adatok
Befejező lépés
Számlázási adatok
Munkalap
Igénylő adatai
Számlázási adatok
Befejező lépés
Befejező lépés
Munkalap
Igénylő adatai
Számlázási adatok
Befejező lépés
Szolgáltatás kiválasztása

Szolgáltatás:

x
Válasszon szolgáltatást...
Válasszon szolgáltatást a legördülő menüből a további információk megjelenítéséhez.
Helyszín és időpont
Kérjük, válasszon egy tetszőleges szabad időpontot, kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a tényleges időpont egyeztetése végett.
A kívánt időpontot a 4. oldalon a megjegyzésben kérjük megadni!

Szolgáltatás helyszíne:

Szolgáltatás kívánt időpontja:

Szolgáltatás pontos címe:

Kérem, vegyék fel velem a kapcsolatot az E-naplóval kapcsolatban is:

x Elektronikus építési napló
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerinti elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni azon az építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, amelyek általános építmények esetében 2013. október 1-jét, illetve az Európai Uniós beruházásból megvalósuló általános építmények tekintetében 2014. január 1-jét követően kezdődnek meg.
Elektronikus építési napló
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerinti elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni azon az építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, amelyek általános építmények esetében 2013. október 1-jét, illetve az Európai Uniós beruházásból megvalósuló általános építmények tekintetében 2014. január 1-jét követően kezdődnek meg.

Igen:

Nem:

Elfogadott árajánlat

Elfogadott árajánlat csatolása:

Amennyiben nem tudja csatolni az elfogadott árajánlatot, kérem vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, szakembereink örömmel újraküldik Önnek!
CALEO Assistance

Igényel CALEO Assistance szolgáltatást?

x CALEO Assistance - Prémium terméktámogatási modul
Prémium szolgáltatások kiemelt ügyfeleink részére. Cégcsoportunk 1990-es alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a kimagasló minőségű ügyfélkezelésre. Ezért 2017-ben egy Magyarországon egyedülálló terméktámogatási rendszert hívtunk életre. A CALEO ASSISTANCE szolgáltatásunkkal Ön is teljes nyugalommal várhatja a fűtési szezont, garantáljuk, hogy nem marad szakember nélkül egy percre sem. További információk
CALEO Assistance - Prémium terméktámogatási modul
Prémium szolgáltatások kiemelt ügyfeleink részére. Cégcsoportunk 1990-es alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a kimagasló minőségű ügyfélkezelésre. Ezért 2017-ben egy Magyarországon egyedülálló terméktámogatási rendszert hívtunk életre. A CALEO ASSISTANCE szolgáltatásunkkal Ön is teljes nyugalommal várhatja a fűtési szezont, garantáljuk, hogy nem marad szakember nélkül egy percre sem. További információk

Az Asisstance szolgáltatás egyszeri költsége 80,000 Ft+Áfa.
Biztos, hogy igényel CALEO Assistance szolgáltatást?

Igen:

Nem:

Megrendelő adatai

Magánszemély:

Cég:

Név / cégnév:

Telefonszám:

E-mail cím:

Kapcsolattartó adatai

Megrendelő adatai megegyeznek a kapcsolattartó adataival:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Számlázási adatok

Név / cégnév:

Adószám:

Számlázási cím:

Postázási adatok

A postázási adatai megegyeznek a számlázási adataival:

Postázási név:

Postázási cím:

Fizetési mód

Előre utalással:

Készpénzzel:

Kollégáink hamarosan megküldik Önnek a banki átutaláshoz szükséges számlát.
Megrendelés összegzés
Megrendelő:
Megrendelő neve:
Megrendelő telefonszáma:
Megrendelő e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Adószám:
Postázási név:
Postázási cím:
Választott szolgáltatás:
Szolgáltatás kívánt időpontja:
Szolgáltatás helyszíne:
Szolgáltatás pontos címe:
Vegyék fel velem a kapcsolatot az E-naplóval kapcsolatban is:
Igényel CALEO Assistance szolgáltatást?
Fizetési mód:
Csatolt árajánlat:
Megjegyzés a megrendeléshez

Megjegyzés:

Kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket:

Kijelentem, hogy a telepítés előtti útmutatót megkaptam, a munkaterületet az útmutatóban foglaltak szerint előkészítettem:

x Általános Szerződési Feltételek

Forgalmazó elektromos fűtésrendszerek értékesítésével és telepítésével foglalkozó gazdasági társaság. Forgalmazó köteles az adott feladat jellegéből fakadó előírások és Megrendelő igényeinek maradéktalan figyelembe vétele mellett, a jelen szerződésben és annak mellékletét képező Ajánlati Összesítőben részletezett termékeket beépíteni és az abban foglalt kapcsolódó szolgáltatásokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon végezni.

Tervezés és ajánlatkészítés

Forgalmazó a fűtésrendszerek tervezésekor a hatályos építésügyi rendelkezéseknek megfelelően az elvárt gondossággal tervezi meg és első osztályú minőségben építi be fűtési rendszereit. Forgalmazó a fűtésrendszerek tervezésekor, méretezésekor a Megrendelő által szolgáltatott felhasználási módok, műszaki paraméterek és energetikai számítások alapján méretezi a fűtésrendszert a - 7/2006. (V. 24.) TNM Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló - rendelet alapján meghatározott hőmérsékleti értékek figyelembe vételével, amennyiben Megrendelő ettől eltérő méretezést (fűtésteljesítményt) külön nem igényel. Amennyiben a meglévő, illetve tervezett építmény jellege és hőigénye a valóságban ettől eltérő és a Megrendelő által tervezéshez megadott információk nem fedik a valóságot, Forgalmazó elhárít minden ebből fakadó felelősséget.

Megrendelés

Megrendelő megrendelését a https://www.caleo.hu/megrendeles/ oldalon írásban adhatja le, az Ajánlati Összesítő műszaki tartalmának és az ÁSZF feltételeinek elfogadásával. Forgalmazó a Megrendelővel, vagy annak építőipari kivitelezési megbízottjával történt előzetes időpont egyeztetést követően telepíti a fűtésrendszert.

Műszaki előkészületek

A megrendelés során Forgalmazó tájékoztatást nyújt Megrendelőnek a rendszerek telepítéshez szükséges műszaki előkészületekről, mely a fűtésrendszer telepítésének feltétele. Amennyiben e feltételek nem-, vagy csak részlegesen állnak rendelkezésre, Forgalmazó jogosult a munkát megtagadni, illetve előzetes egyeztetés után a telepítéshez szükséges többletmunkálatok anyag- és munkaköltségét Megrendelőre áthárítani.
Amennyiben az Ajánlati Összesítőben feltüntetett és tervezett rendszer műszaki- vagy egyéb okokból a kivitelezés során módosításra kerül, ennek műszaki részleteit és pénzügyi vonzatát Forgalmazó előre egyeztetni köteles Megrendelővel.

Fizetési Feltételek

A telepített rendszerek és munkadíjak az Ajánlati Összesítőben szereplő módon és összegben kerülnek kiszámlázásra. Megrendelő megrendelését a kivitelezést megelőző három munkanapon belül előlegszámla alapján előre banki átutalással véglegesíti nettó 30.000,- Ft megfizetésével. Az előleg összege a rendszer telepített mennyiségeinek elszámolása során jóváírásra kerül. Az Ajánlati Összesítőben szereplő összeget magánszemély 100%-ban a kivitelezés helyszínén készpénzben vagy a kivitelezést megelőző munkanapig előre történő banki átutalással egenlíti ki. Az Ajánlati Összesítőben szereplő összeget Megrendelő mint vállalkozás 100%-ban a kivitelezést megelőző munkanapig előre történő banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a beruházás építési e-napló vezetésére kötelezett, úgy a szolgáltatási díjak az alvállalkozói szerződés értelmében kerülnek megfizetésre, az anyagköltségek rendezése a fent részletezettek szerint történik. A munkálatok során beépített termékek tulajdonjogát annak maradéktalan megfizetéséig Forgalmazó fenntartja. Amennyiben a kivitelezés a Megrendelőre róható hibából elmarad, azt köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 3 munkanappal Forgalmazó felé jelezni. Amennyiben ez elmulasztásra kerül, úgy Forgalmazó az előlegszámla teljes összegét visszatartani jogosult. Megrendelő ugyanezen díjak megfizetésére kötelezett, amennyiben a telepítési helyszín és az előkészületek a fűtésrendszer szakszerű kivitelezését és átadását nem teszik lehetővé. A kivitelezési helyszínt minden esetben a Forgalmazó által megküldött telepítés előtti útmutató alapján kell előkészíteni.
A Forgalmazóra hárítható hiba miatt elmaradt munka esetén Forgalmazó a Megrendelő által előleg formájában megfizetett teljes díj maradéktalan visszafizetésére kötelezett.

Átadás-átvétel

Forgalmazó, vagy alvállalkozója a fűtésrendszerek installálását és próbabeüzemelését követően köteles a rendszert Megrendelőnek üzemkészen átadni, valamint biztosítani a mérési jegyzőkönyvet, használati útmutatókat és a termékek jótállási szelvényeit.

Garanciális feltételek

Forgalmazó a beépített berendezések és kiegészítők rendeltetésszerű működőképességére, az egyes termékekre külön-külön vonatkozó, a jótállási jegyen feltüntetett időtartamra vonatkozó és abban foglalt tartalom szerinti jótállást adja. A jótállás nem terjed ki az átadás-átvételt követően előállt mechanikai sérülésekre, a Megrendelő, vagy megbízottja által kiépített elektromos hálózati anomáliák (feszültségingadozás, szakszerűtlen elektromos előkészítés, áramváltó relé, stb.) által okozott meghibásodásokra, a határoló szerkezetek hő-, vagy vízszigetelésében keletkezett károsodásra, vagy a rendszerben történt „idegenkezű beavatkozásra” visszavezethető meghibásodásokra.

Egyéb rendelkezések

A felek kötelesek bizalmasan kezelni valamennyi olyan, a másik féltől származó információt, amely a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban a tudomásukra jut, vállalják továbbá, hogy az ily módon tudomásukra jutott információkat harmadik személlyel nem közlik. Ez különösen vonatkozik a Forgalmazó által forgalmazott rendszerek megtervezése során kiadott műszaki tartalmakra, számításokra és tervekre, mely a Forgalmazó szerzői jogok által védett tartalma.
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat megkísérlik megegyezéssel megoldani. Amennyiben mégis bírósági peres útra kerülne a felek közötti jogvita, úgy felek kikötik - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Felek rögzítik, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, illetve a szerzői jogról szóló többször módosított 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Adatkezelés

Az ajánlatkészítés során Forgalmazó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott személyes és műszaki jellegű adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a megbízás teljesítése nem kivitelezhető. A megrendelt termékekről és szolgáltatásokról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Megrendelő ezúton hozzájárul, hogy Forgalmazó saját statisztikai elemzéseihez és a megfelelő terméktámogatás színvonalának fenntartása érdekében az ügyfél által megadott műszaki tartalmakat és egyéb adatait tárolja, illetve saját rendszerében felhasználja.